Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

Να δοθούν άμεσα οι 9μηνες άδειες ανατροφής σε όλες τις νεοδιόριστες και τους νεοδιόριστους συναδέλφους

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε πρόσφατα στην έκδοση εγκυκλίου σχετικά με το δικαίωμα στην εννεάμηνη άδεια ανατροφής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ, το οποίο έχει θεσμοθετηθεί με τους νόμους 3528/2007 και 4674/2020. Εκπαιδευτικοί που επί σειρά ετών έχουν εργαστεί ως αναπληρωτές στο ελληνικό δημόσιο σχολείο καλύπτοντας πάγιες ανάγκες, χάνουν το νόμιμο δικαίωμά τους στη χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου στο σύνολό της. 

Συγκεκριμένα: 

1.    Καταργείται το δικαίωμα στην άδεια ανατροφής σε όσους έχουν τέκνο άνω των 2 ετών. 

2.    Το Υπουργείο προεξοφλεί ότι έχει γίνει χρήση μειωμένου ωραρίου από τους εκπαιδευτικούς πριν το διορισμό και αυθαιρέτως αφαιρεί τις ημέρες αυτές από όλους τους αιτούντες εννεάμηνης άδειας, ακόμα κι αν δεν έχει γίνει καμία χρήση αυτής της διευκόλυνσης.  

3.    Στην εγκύκλιο δεν υπάρχει πεδίο που να υπολογίζει την άδεια σε περίπτωση χρήσης μειωμένου (διδακτικού) ωραρίου (ενώ υπάρχει τύπος για τον υπολογισμό της άδειας στο υπ.αρ. 96623/Δ2/12. 9. 2006 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ).  

Με την εγκύκλιο αυτή, παραβιάζονται κατοχυρωμένα δικαιώματα και παράλληλα διαστρεβλώνεται η νομοθεσία, όπως προκύπτει και από την πρόσφατη γνωμοδότηση (25-08-2020) των νομικών συμβούλων της  ΑΔΕΔΥ για το θέμα αυτό.

Η μητρότητα και η προστασία της είναι αναφαίρετο δικαίωμα και είναι πραγματικά παράλογο να περικόπτονται δικαιώματα που αφορούν στην ανατροφή τέκνων ούτως ή άλλως, πολύ περισσότερο όταν ταυτόχρονα γίνεται εσφαλμένη ερμηνεία και χρήση των νόμων. 

Ζητάμε:

 

·                     Να χορηγηθεί άμεσα σε όλους/-ες τους δικαιούχους νεοδιόριστους συναδέλφους η 9μηνη άδεια ανατροφής.

·                     Να χορηγείται αυτή η άδεια και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου