Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ


Με τη δημιουργία των νέων διευρυμένων Δήμων με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» προκύπτουν εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη μοριοδότηση των σχολείων καθώς και με τον καθορισμό της εντοπιότητας και της συνυπηρέτησης των εκπαιδευτικών (για παράδειγμα αν θα συνεχίσει να ισχύει ότι σχολεία του ιδίου Δήμου δεν μπορεί να έχουν διαφορετικό αριθμό μορίων).

Το ΔΣ της Β΄ ΕΛΜΕ Αιτ/νίας στη συνεδρίαση του στις 3/4/2012 αποφάσισε να προτείνει η μοριοδότηση των σχολείων της Β΄θμιας Εκπ/σης να γίνει με βάση όσα ίσχυαν με τους «Καποδιστριακούς» Δήμους οι οποίοι σήμερα αντιστοιχούν στις Δημοτικές Ενότητες των νέων Δήμων.

Δηλαδή τα μόρια ενός σχολείου να καθορίζονται από τη Δημοτική Ενότητα στην οποία ανήκει. Με τον ίδιο τρόπο να γίνεται και ο καθορισμός της εντοπιότητας και της συνυπηρέτησης των εκπαιδευτικών.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου