Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ


ΑΓΡΙΝΙΟ 12-2-2013

 
Το ΔΣ της Β΄ ΕΛΜΕ Αιτ/νίας έχει πληροφορηθεί ότι συνάδελφοι εκπ/κοί έχουν τεθεί σε αργία επειδή συμμετείχαν σε εκδρομή στο εξωτερικό, με το πρόγραμμα Comenius, χωρίς να ανήκουν στο σχολείο που συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Γι αυτό το λόγο θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στους διευθυντές και στους καθηγητές  των σχολείων σχετικά με την αυστηρή τήρηση των κανόνων που ισχύουν για τις εκδρομές–μετακινήσεις των εκπ/κών. (Βλέπε απόσπασμα)*
Η μη τήρηση αυτών των κανόνων σε συνδυασμό με το νέο πειθαρχικό δίκαιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την τιμωρία μας με αργία ή ακόμη και με απόλυση.

* Άρθρο 6
Α. Ευρωπαϊκά προγράμματα και δραστηριότητες
   Ο αριθμός των μετακινήσεων ανά έτος, η χρονική περίοδος μετακίνησης και ο αριθμός των μετακινούμενων μαθητών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν στη σχολική μονάδα και στην παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος, καθορίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του εγκεκριμένου σχεδίου στο οποίο εντάσσεται η μετακίνηση, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο πανελλαδικών και ενδοσχολικών εξετάσεων.  

 
Γ. Διαδικασία έγκρισης μετακινήσεων
    Οι μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι μέλη της παιδαγωγικής ομάδας που έχει οριστεί για την υλοποίηση του σχεδίου. Στις αποφάσεις μετακίνησης θα πρέπει να αναγράφονται ρητά τα ονόματα των εκπαιδευτικών και των μαθητών που πρόκειται να μετακινηθούν.   

Άρθρο 8

6.      Απαγορεύεται αυστηρά σε οποιοδήποτε άλλο άτομο, πλην των ρητά αναφερόμενων στην Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών, με οικονομική ή χωρίς οικονομική επιβάρυνση, να συμμετέχει σε σχολική εκδρομή − μετακίνηση.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου